Ja, ik wil lid worden!

Ondernemend! Sittard-Geleen

Hieronder treft u een selectie aan van projecten van leden van de Brandpartners Sittard-Geleen die onze merkbelofte 'Ondernemend!' uitstralen en bewijzen.

 

Servicepunt detailhandel Sittard-Geleen
Industrieel Toerisme (voorstel)
Bewegwijzering Bedrijventerreinen Westelijke Mijnstreek ( Afgerond)
Ligne
Servicecentrum Limburg Competent
Het Groene Net
Netwerkborrel MKB Westelijke Mijnstreek
Zonnekracht
SPRINT, het sportieve leerbedrijf van Sportstichting Sittard-Geleen
Energiebesparing Olefins fabriek
Eerlijk Winkelen in Sittard-Geleen
MKB Stedenprogramma
Rail Terminal Chemelot (RTC)
Webportaal ‘Ondernemend Sittard-Geleen’
Chemelot Campus
Sportzone Limburg
SmartStores
Front-Office KvK Limburg in Ondernemershuis Westelijke Mijnstreek
Emplacement Zuidelijke Spooraansluiting
Centre for Entrepreneurship Zuyd (CEZ)
Jump Start
Technocollege
Linking Life Science ( LLSc)

Servicepunt detailhandel Sittard-Geleen

Het Servicepunt detailhandel biedt vanuit de ondernemersvraag lokale diensten op maat op het gebied van personeel en ondernemen. Hierbij wordt gedacht aan verbetering van instroom, doorstroom en indien noodzakelijk uitstroom van personeel. Daarnaast moet het door advies zorgen voor verbetering van de deskundigheid en imagoverbetering van de sector detailhandel. Het doel is om het ondernemen in de detailhandel aantrekkelijker te maken en om inzicht te krijgen in de problemen die er spelen.


Eigenaar: MKB Westelijke Mijnstreek
Betrokken partijen: Hoofdbedrijfschap Detailhandel, SOBS (ondernemers Sittard)
Tijdsplanning: Doorlopend
IJkpunt: het aantal ondernemers in de detailhandel dat jaarlijks gebruik maakt van de diensten.
http://www.servicepuntdetailhandelsittard-geleen.nl/

^ naar boven

Industrieel Toerisme (voorstel)

Bedrijvigheid vervult een belangrijke rol in Sittard-Geleen. Grote bedrijven zoals Nedcar, DSM en PLC Born zijn enkel toegankelijk voor de medewerkers. Het initiatief wil zorgen dat de grote bedrijven in Sittard-Geleen bijvoorbeeld eens per kwartaal een rondleiding zouden organiseren samen met de VVV Zuid-Limburg. Daarnaast kan er worden gedacht aan een jaarlijkse open dag bij de bedrijven. De boekingen en promotie zou de VVV Zuid-Limburg op zich kunnen nemen. Het doel is om de interesse voor de bedrijvigheid te vergroten en het toerisme te stimuleren. Het zorgt voor meer inzicht (en daarmee begrip) in hoe de grote bedrijven werken en welke rol ze vervullen voor de regio.


Eigenaar: VVV Zuid-Limburg
Betrokken partijen: Orbis, DSM, Chemelot, PLC Born, NedCar
Tijdsplanning: doorlopend
IJkpunt: het aantal boekingen en deelnemende bedrijven

^ naar boven

Bewegwijzering Bedrijventerreinen Westelijke Mijnstreek ( Afgerond)

Het project is opgestart naar aanleiding van het MKB Stedenprogramma. In de Westelijke Mijnstreek is een numerieke bewegwijzering opgezet vanuit de snelweg naar de bedrijventerreinen. Dit is inmiddels doorgetrokken naar geheel Zuid-Limburg. Het doel is om de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen in de regio te verbeteren en de onnodige vrachtwagenbewegingen te vermijden. Daarnaast zorgt het voor een verdere kwaliteitsverbetering van bedrijventerreinen.


Eigenaar: Gemeente Sittard-Geleen, Gemeente Stein, Gemeente Schinnen, Gemeente Beek
Betrokken partijen: MKB Westelijke Mijnstreek, Industriebank Liof, KvK, Provincie Limburg, Rijkswaterstaat, ANWB, ondernemers bedrijven-terreinen
Tijdsplanning: 2006 – 2010

^ naar boven

Ligne

Sittard-Geleen streeft er niet naar de zoveelste mooie binnenstad met alleen maar winkels te worden. Sittard-Geleen wil uitblinken op twee punten: haar historische binnenstad en de verbinding met het onderwijs. En dus bouwt ze het nieuwe hbo-complex niet aan de rand van de stad, maar midden in het centrum van de stad, waar in het historische deel van het ‘oude’ stedelijk weefsel steeds zichtbaarder wordt.

De gemeente Sittard-Geleen werkt aan de vernieuwing en verbetering van het centrum van Sittard onder de naam ‘Zitterd Revisited’. Architect Jo Coenen ontwierp de totaalvisie voor dit stedelijke project, dat zich met name richt op het herstel van de Schootsvelden (openbare ruimte) rond de historische binnenstad en de herprogrammering van de aangrenzende gebieden tot stedelijke woonmilieus. Het sleutelproject in deze ontwikkeling is de Ligne (voorheen projectnaam De Dobbelsteen red.), een complex dat instellingen voor onderwijs en cultuur zal huisvesten, evenals commerciële bedrijven in de pint van de gebouwen, enkele woningen op de bovenste laag en een ondergrondse auto- en fietsgarage. Deze ontwikkeling vindt pal naast de historische kern van de stad plaats. 
Lees meer


Eigenaar: Gemeente Sittard-Geleen, Bouwontwikkeling Zuyd en Zuyd Hogeschool
Betrokken partijen: Museum Het Domein, Biblionova en Het Filmhuis
Tijdsplanning: 2013-2016
http://www.sittard-geleen.nl/zitterdrevisited/Deelgebieden/2_De_Dobbelsteen

^ naar boven

Servicecentrum Limburg Competent

Het Servicecentrum Limburg Competent is een strategisch samenwerkingsverband tussen regionale onderwijsinstellingen dat zich primair richt op arbeidsmarktmigratie en arbeidsmarktmobiliteit.

De partners Zuyd, Open Universiteit, Leeuwenborgh Opleidingen en Arcus College bieden via het servicecentrum advies en ondersteuning voor bedrijven en instellingen op het gebied van personeelsontwikkeling. Dit varieert van concrete opleidingsvragen tot maatwerkoplossingen wat betreft de doorstroom van medewerkers.

Door de bundeling van kennis op mbo-, hbo- en wo-niveau fungeert het servicecentrum als centraal aanspreekpunt. Ook doet zij dienst als kennisbank als het gaat om arbeidsmarktmigratie en arbeidsmarktmobiliteit. Het werkveld van het servicecentrum beslaat, in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, niet uitsluitend de regio Limburg. In de regio ‘Brainport Regio Eindhoven’ is het servicecentrum ook actief.

Servicecentrum Limburg Competent is een sterk partnerschap dat bedrijven en instellingen effectieve oplossingen biedt met betrekking tot het behoud, de ontwikkeling en de doorstroom van personeel.


Eigenaar: Zuyd Hogeschool, Open Universiteit, Leeuwenborgh Opleidingen, Arcus College
Betrokken partijen: : Alle relevante partijen (onderwijs, overheid en organisatie) m.b.t. arbeidsmarktmigratie en arbeidsmarktmobiliteit
Tijdsplanning: Doorlopend

^ naar boven

Het Groene Net

Het Groene Net is een lokaal duurzaam energiebedrijf in oprichting. Via een ondergronds buizennetwerk gebruikt Het Groene Net duurzame warmte van Biomassa Energiecentrale Sittard en restwarmte van bedrijventerrein Chemelot voor verwarming en koeling van bedrijven en woningen in Sittard-Geleen, Beek en Stein.

Bedrijven, gebouwen en woningen die op Het Groene Net zijn aangesloten:
- besparen blijvend op hun energiekosten
- hoeven niet meer te (her)investeren in een eigen verwarming- of koelinstallatie.
Natuurlijk is aansluiten op Het Groene Net ook interessant voor de maatschappelijk verantwoorde ondernemer.


Eigenaar: Gemeenten Sittard-Geleen, Beek, Stein in samenwerking met Biomassa Energiecentrale Sittard, Utility Support Group en woningcorporatie ZO Wonen
Betrokken partijen: Agentschap NL en de Provincie Limburg
Tijdsplanning: 2010-2013
IJkpunt: Het optimaal benutten van restwarmte en biomassa
http://www.hetgroenenet.nl

^ naar boven

Netwerkborrel MKB Westelijke Mijnstreek

Tweemaal per jaar wordt door de Rabobank Westelijke Mijnstreek een netwerkborrel voor ondernemers gehouden op wisselende locaties in de Westelijke Mijnstreek. Gemiddeld doen hieraan meer dan 400 ondernemers uit de Westelijke Mijnsteek mee. Hiermee wordt een netwerkplatform geboden waarbij ondernemers op een informele manier in contact kunnen komen met collega’s, potentiële klanten en stakeholders in de regio.


Eigenaar: Rabobank Westelijke Mijnstreek
Betrokken partijen: MKB Westelijke Mijnstreek
Tijdsplanning: tweemaal jaarlijks
IJkpunt: het aantal aanwezigen per bijeenkomst

^ naar boven

Zonnekracht

ZonnekrachtJe hoort het vaak: iemand is erg geïnteresseerd in zonne-energie en begint vol enthousiasme met het opvragen van informatie, maar geeft de moed uiteindelijk op. Het wordt te ingewikkeld en kost teveel tijd en energie. Dat is natuurlijk zonde! Daarom heeft Nudge het initiatief genomen tot de campagne Zonnekracht om zonne-energie lokaal een boost te geven.
Een ‘buurtburgemeester’ neemt het voortouw in een wijk en is het aanspreekpunt voor het project, een soort coördinator. Samen met de buurtgenoten in Sittard-Geleen wordt een plan ontwikkeld om de eigen buurt via zonne-energie te verduurzamen. Door van onderaf te stimuleren en inwoners van een buurt met elkaar in contact te brengen en kennis te delen kan gezocht worden naar passende oplossingen voor verschillende personen en situaties.


Eigenaar: Nudge
Betrokken partijen: Transitie Roermond, Mijnstad 2020, Groenlinks Sittard-Geleen en Glanerbrook
Tijdsplanning: Doorlopend, begin is gemaakt in twee buurten, postcode 6162 en 6164
IJkpunt: het aantal daken in de gemeente dat is voorzien van zonnepanelen te laten groeien tot boven de 500.
http://nudge.nl/buurten

^ naar boven

SPRINT, het sportieve leerbedrijf van Sportstichting Sittard-Geleen

Met het leerbedrijf SPRINT wordt er gewerkt aan een sportief klimaat in onze stad.
SPRINT biedt studenten van diverse opleidingsinstituten de mogelijkheid om hun beroepspraktijkvorming in te vullen. Zo is het leerbedrijf de vaste thuisbasis voor zo’n 25 studenten, die gezamenlijk uitvoering geven aan het sportbeleid van de Gemeente Sittard-Geleen. Op piekmomenten groeit de inzet van de onderwijssector door tot ca. 250 leerlingen, die binnen SPRINT actief zijn. Door deze studenten real-life cases tot uitvoering te laten brengen, brengt SPRINT met de onderwijsinstellingen rendement in de sociaal-maatschappelijke sector.

In de mentoring en coaching speelt competentieontwikkeling een belangrijke rol. Door middel van groepsgerichte begeleiding vormt het team van SPRINT een dynamische, maar veilige leeromgeving, waar studenten de beroepspraktijk én zichzelf leren kennen.


Eigenaar: Sportstichting Sittard-Geleen
Betrokken partijen: Gemeente Sittard-Geleen, Hogeschool Zuyd, Fontys Hogescholen, Leeuwenborgh Opleidingen, middelbare scholen, Calibris, Ecabo, Kenwerk, VTL
Tijdsplanning: -
IJkpunt: gericht opleiden in samenwerking met arbeidsmarkt met rendement in sociaal-maatschappelijke omgeving

^ naar boven

Energiebesparing Olefins fabriek

SABIC investeert ruim 100 miljoen in Naftakraker (“Olefins 4”) om daarmee deze fabriek energiezuiniger en schoner te malen. Met de investering zal Olefins 4 na 2013 ongeveer 7% minder energie verbruiken en 6% minder CO2 uitstoten (hetgeen een besparing oplevert van 70.000 ton CO2 per jaar). De investering in het hart van de Geleen site betekent een garantie voor werkgelegenheid op de site, en plaatst Olefins 4 weer in de kopgroep van krakers in Europa. Het maakt de fabriek sterker in de internationale concurrentiestrijd, aangezien de fabriek minder CO2 emissierechten behoeft aan te kopen Het project is een belangrijk onderdeel van het SABIC Corporate Sustainability Programma.


Eigenaar: SABIC Europe
Betrokken partijen: SABIC en een aantal nader te bepalen contractors. De detailed engineering en bouw van het Upgrade Olefins 4 project wordt eind 2011 opgepakt.
Tijdsplanning: Realisatie voor eind 2013 (tijdens turnaround in 2013)
IJkpunt: 2013

^ naar boven

Eerlijk Winkelen in Sittard-Geleen

Eerlijker en duurzamer winkelen onder de aandacht brengen bij een groter publiek. Eerlijk in termen van fatsoenlijke arbeidsomstandigheden voor arbeiders en milieuvriendelijker consumeren. Het moet vooral fun zijn! Door eerlijke winkelroutes aan te bieden in de vorm van een kaart met op de achterzijde meer informatie over de winkels. De routes geven geen compleet overzicht van alle winkels en horecagelegenheden die biologische, fair trade en tweedehands producten aanbieden, maar een selectie. Het streven is voor alle grote steden in Nederland een eerlijke winkelroute te realiseren. Sittard-Geleen isde eerste in Limburg.Fairtrade Sittard-Geleen


Eigenaar: Stichting EerlijkWinkelen
Betrokken partijen: Fairtrade werkgroep van de Gemeente Sittard-Geleen, COS Limburg, StoereVrouwen
Tijdsplanning: In 2011 gerealiseerd
IJkpunt: 10.000 z-cards
http://eerlijkwinkelen.nl/Steden/Sittard-Geleen/default.aspx

^ naar boven

MKB Stedenprogramma

Het doel van het MKB Stedenprogramma is om de regionale economie te stimuleren door samenwerking van de MKB, overheid en het onderwijs. Het MKB fungeert hiermee als een strategische denktank. Hieruit vloeien projecten voort die bijdragen aan de regionale economische ontwikkeling en een verbetering van de aansluiting tussen onderwijs en het lokale bedrijfsleven.


Eigenaar: MKB Westelijke Mijnstreek
Betrokken partijen: Gemeente Sittard-Geleen, Gemeente Stein, Gemeente Schinnen, Gemeente Beek, Rabobank Westelijke Mijnstreek, KvK, Hogeschool Zuyd, lokale ondernemersverenigingen
Tijdsplanning: 2010 – 2014
IJkpunt: het aantal gerealiseerde projecten per jaar

^ naar boven

Rail Terminal Chemelot (RTC)

Tegen eind dit jaar moet er een nieuwe railterminal klaar zijn op de chemiesite 'Chemelot' in Geleen. De nieuwe railterminal maakt rechtstreeks railtransport van containers, wissellaadkisten en trailers vanaf de Chemelot-locatie mogelijk. Dit project zal gebouwd en uitgebaat worden door Meulenberg Transport, Ewals Intermodal en het Havenbedrijf Antwerpen.
Met het zo goed als goedgekeurd project is een investering gemoeid van 25 miljoen euro. De bedoeling is dat alvast Sabic en DSM voor een basislading voor de nieuwe railterminal zorgen. Voor de Haven van Antwerpen is het een belangrijk logistiek project in de richting van het achterland. De omgevingsvergunning voor dit project is in november 2011 verleend. Begin 2012 start de aanbestedingsprocedure. 


Eigenaar: Meulenberg Transport, Ewals Intermodal en het Havenbedrijf Antwerpen
Betrokken partijen: DSM, Chemelot , Sabic
Tijdsplanning: 2011-2013
IJkpunt: Vervoerde goederen in tonnen per jaar

^ naar boven

Webportaal ‘Ondernemend Sittard-Geleen’

De BrandPartners ontwikkelen een stadsportal om de volgende doelen na te streven:

  • Bezoekers via de website kennis laten nemen van Sittard-Geleen als ondernemende stad die aantrekkelijk is om te wonen, werken, ondernemen, studeren en recreëren
  • Bij bezoekers van de website interesse wekken om in Sittard-Geleen te (komen) wonen, werken, ondernemen, studeren en recreëren

De website zal fungeren als voorportaal en toegang geven tot andere reeds operationele websites die specifieke informatie geven over een van de geselecteerde onderwerpen. De toegevoegde waarde van de website is met name dat een heel breed aanbod aan informatie nu op een overzichtelijk wijze gerangschikt via één portaal beschikbaar komt voor mensen die dergelijke informatie zoeken. De website zal bovendien niet alleen doorverwijzen maar ook eigen content bevatten die als profilerende inleiding op de specifiekere informatie van de gelinkte websites fungeert. De website legt daarbij de verbindingen en maakt de stad daarmee in alle belangrijke facetten virtueel zichtbaar.

 


Eigenaar: BrandPartners Sittard-Geleen
Tijdsplanning: 2010 – 2013
IJkpunt: lancering webportaal, aantallen bezoekers

^ naar boven

Chemelot Campus

Voor de verdere ontwikkeling van de Chemelot Campus is een ambitieus plan opgesteld dat voorziet in nieuwbouw plus sloop en renovatie van bestaande gebouwen. Moderne bedrijfsruimten (kantoren, laboratoria en incubatorgebouwen) bieden plaats aan hoogwaardige bedrijvigheid. Op de Chemelot Campus bevinden zich laboratoria, die ook ten dienste staan van bedrijven die niet op de Campus zijn gevestigd. Door kennis tussen bedrijven te delen, is open innovatie mogelijk, wat tot nieuwe bedrijvigheid leidt. Het plan voorziet in een groei op de Campus met ruim 1000 kenniswerkers tussen nu en 2018. Als je aanneemt dat iedere kenniswerker nog 8 andere arbeidsplaatsen oproept, dan kan je echt van een “economische motor” voor de regio spreken!
Chemelot Campus


Eigenaar: Consortium Chemelot Campus
Betrokken partijen: DSM, Chemelot, Provincie Limburg, Universiteit Maastricht
Tijdsplanning: 2009 - 2018
IJkpunt: aantal studenten en bedrijven dat van de diensten gebruik maakt
http://www.chemelot.nl

^ naar boven

Sportzone Limburg

Sportzone Limburg is een epicentrum voor talentontwikkeling en breedtesport op het gebied van sportbeoefening, onderwijs, leisure, innovatie en ondersteunende services in de regio Sittard-Geleen waarbij een topsportklimaat ontstaat op Olympisch niveau voor 2016 (Olympisch plan nationaal). Vanuit de krachten van de regio van de al aanwezige partijen inzake sport en onderwijs kan doorontwikkeld worden naar de ontbrekende schakels in talentencentra, sportaccommodaties, ondersteuningsstructuren en de daaruit voortkomende kansen voor vrijetijdseconomie, kennisdeling en innovatie.Impressie Sportzone


Eigenaar: Regio Westelijke Mijnstreek met Sittard-Geleen als centrumgemeente. Provincie Limburg ondersteunt de Westelijke Mijnstreek.
Betrokken partijen: Bouwontwikkeling Jongen, Meulen Projectontwikkeling, Fitland, Leeuwenborgh Opleidingen, Hogeschool Zuyd, Trevianum, DaCapo College, Arcus College, Regiovisie Westelijke Mijnstreek, gemeenten Stein, Beek, Schinnen, Provincie Limburg, Topsport Limburg, Huis voor de Sport, Sportstichting Sittard-Geleen, sportbonden/talentcentra, bedrijfsleven (specifiek vrijetijdseconomie/innovatie en breed sponsoring/branding), zorginstellingen, woningcorporaties, VWS, NOC*NSF.
Tijdsplanning: 2010-2016
IJkpunt: Start Topsport Expertise & Innovatie Centrum (maart 2012) Start NTC Handbal (september 2012) Oplevering Fitland Sport en Onderwijs (eind 2012) Start leerbedrijf Sportzone (2013) Realisatie Centrum voor Aangepast Sporten (2013) Bijdragen aan Limburg op Olypisch niveau (2016)

^ naar boven

SmartStores

SmartStores is voor ondernemers en consumenten binnen Sittard-Geleen, geboren uit het project SLIM Ondernemen als innovatief product voor de detailhandel van Sittard-Geleen, met als doel de ondernemer/winkelier en de consument dichter bij elkaar te brengen door middel van (mobiel) internet en mobiele applicaties.  Aan de hand van een centrale beheer plaats kunnen alle aangesloten ondernemers hun realtime (voordeel-)acties publiceren en bekend maken en zien via statistische informatie hoe het met deze (voordeel-)acties gaat.. De consument wordt via (mobiel) internet en mobiele applicaties realtime op de hoogte gebracht van alle lopende verkoopacties en kunnen ze via de Smartphone-App rechtstreeks een en ander in de winkel verzilveren. Waardoor zowel de ondernemer als de consument voordeel heeft. SmartStores geeft de ondernemer een belangrijke markt- en managementtool retour.


Eigenaar: SmartStores bv
Betrokken partijen: Het Gele Atomium bv, Ralph Rundscheid bv, Padula Beheer bv, Wouter van den Broek bv en Gemeente Sittard-Geleen
Tijdsplanning: Voorjaar 2012 operationeel
IJkpunt: SmartStores is een innovatie door samenwerking van ondernemers, overheid en onderwijs
http://www.smartstores.eu

^ naar boven

Front-Office KvK Limburg in Ondernemershuis Westelijke Mijnstreek

De Kamer van Koophandel Limburg zal in 2010 haar front-office van Zuid-Limburg vestigen in het Ondernemershuis Westelijke Mijnstreek. Dit draagt bij aan het pakket van dienstverlening dat wordt geboden in het Ondernemershuis. Het Ondernemershuis wil ondernemers en startende ondernemers ondersteunen en adviseren in het ontwikkelen van businessconcepten.


Eigenaar: KvK Limburg
Betrokken partijen: Ondernemershuis Westelijke Mijnstreek
Tijdsplanning: in 2010 gerealiseerd
IJkpunt: het aantal ondernemers dat jaarlijks gebruik maakt van de front-office

^ naar boven

Emplacement Zuidelijke Spooraansluiting

Het Emplacement Zuidelijke Spooraansluiting maakt treinverkeer vanaf de Chemelot-locatie op de spoorlijn Eindhoven-Maastricht rechtstreeks naar het zuiden mogelijk. Daardoor vermindert het aantal spoorbewegingen naar en rangeerbewegingen op NS-station Sittard. Het vervoer over spoor is voor de industriële bedrijvigheid cruciaal. Bedrijven op Chemelot en elders in de regio hebben er groot belang bij dat zij hun goederenstromen ongehinderd kunnen ontvangen en verzenden. Het Emplacement Zuidelijke Spooraansluiting is als project benoemd in de Regiovisie Westelijke Mijnstreek.


Eigenaar: Provincie Limburg
Betrokken partijen: Chemelot, ProRail, Gemeente Sittard-Geleen
Tijdsplanning: nader te bepalen
IJkpunt: vervoerde goederen in tonnen per jaar

^ naar boven

Centre for Entrepreneurship Zuyd (CEZ)

Het Centre for Entrepreneurship Zuyd is een centrum voor ondernemerschap. Hierin werken de opleidingen en lectoren van de Zuyd Hogeschool samen. Het centrum is ondergebracht bij het Lectoraat Innovatief Ondernemen en bevordert de verbinding tussen bedrijfsleven en hogeschool.  Zuyd Hogeschool heeft hiermee voor ondernemers en studenten een duidelijke toegang naar kennis en toegepast onderzoek van de hogeschool en toegang tot toegepast onderzoek van Hogescholen en Universiteiten in de Euregio Maas – Rijn. Het Centre for Entrepreneurship Zuyd neemt deel aan diverse projecten zoals en het Innovatiehuis Parkstad, het Euregionale project TeTRRA (Technology Transfer and Reqruiting), Limburgs Peil. Ook is CEZ betrokken bij de ontwikkeling en activiteiten van het Ondernemershuis Zuid Limburg en de oprichting van Zuyd Business Club.

Voor meer informatie en contactgegevens van het Centre for Entrepreneurship Zuyd klikt u op onderstaande link.


Eigenaar: Zuyd Hogeschool
Betrokken partijen: Ondernemershuis Westelijke Mijnstreek
Tijdsplanning: Doorlopend
IJkpunt: het aantal studenten en bedrijven dat jaarlijks gebruik maakt van de diensten
http://www.hszuyd.nl/view_html.jsp?content=14540

^ naar boven

Jump Start

Logo Jump Start Zuyd Hogeschool

Jump Start is een onderdeel van Zuyd, gesteund door de provincie Limburg. De doelstelling is het behoud van hoger opgeleiden in de regio. Jump Start begeleidt afgestudeerden bij het opbouwen van werkervaring en ondersteunt daarnaast de Limburgse arbeidsmarkt in het verder ontwikkelen van kennis. 

Om dat te bereiken koppelt Jump Start ondernemingen aan talentvolle hbo en wo-afgestudeerden. In een periode van twee jaar maken zij kennis met drie bedrijven op drie verschillende posities en volgen zij een aanvullend onderwijsprogramma. Dit programma is afgestemd op de verschillende opdrachten die de afgestudeerden vervullen en voorziet in de ontwikkelingen van managementvaardigheden. Daarnaast geeft Jump Start door middel van individuele coaching aandacht aan persoonlijke ontwikkeling. 

De projecten waaraan trainees werken lopen sterk uiteen en worden in diverse sectoren uitgevoerd. Op dit moment werken trainees, vanuit verschillende discplines, aan opdrachten in onder andere het onderwijs, de financiële dienstverlening en de bouwsector. 

Kortom: Jump Start is een uitdagend programma dat organisaties ondersteunt in het vinden van jong talent en afgestudeerden bijstaat in het verder ontwikkelen van kwaliteiten. 


Eigenaar: Zuyd Hogeschool
Betrokken partijen: Provincie Limburg
Tijdsplanning: Doorlopend
IJkpunt: Kennis behouden voor de regio.
http://jumpstart.hszuyd.nl/

^ naar boven

Technocollege

Uit de percentages schoolverlaters van het DaCapo College blijkt dat het aantal vroegtijdige schoolverlaters in de periode 2005-2009 gemiddeld hoger is dan het landelijk gemiddelde. Tegelijkertijd wordt voorzien dat er een tekort ontstaat aan goed geschoold MBO personeel. Voldoende gekwalificeerd personeel is een voorwaarde om economisch te kunnen groeien. In de nieuwbouw van het Technocollege krijgen de leerlingen een doorlopende leerlijn VMBO-MBO aangeboden waardoor de vroegtijdige uitval zal verminderen. De samenwerking met het regionale bedrijfsleven in het Technocollege zal er voor zorgen dat de afgestudeerde leerlingen kunnen instromen bij de bedrijven met de juiste vaardigheden.


Eigenaar: DaCapo College
Betrokken partijen: Leeuwenborgh Opleidingen, Arcus College, Graaf Huyn College
Tijdsplanning: Realisatie medio 2013

^ naar boven

Linking Life Science ( LLSc)

Zuidoost-Nederland ontwikkelt zich in hoog tempo tot een toonaangevende toptechnologische regio. In deze regio spelen economische en wetenschappelijke ontwikkelingen op het gebied van Life Sciences een belangrijke rol. Linking Life Sciences (LLSc) wil de toptechnologische regio Zuidoost-Nederland versterken door een aantrekkelijk vestigingsklimaat te creëren voor (inter)nationale kenniswerkers en ondernemers en door de kennis- infrastructuur te versterken op het gebied van Life Sciences.

  • LLSc inventariseert alle initiatieven op het gebied van Life Sciences voor Zuidoost-Nederland en brengt deze in kaart om zodoende meer richting te geven aan nieuwe initiatieven.
  • LLSc helpt het informele netwerk van kenniswerkers te ontsluiten voor het aantrekken en binden van kenniswerkers aan de regio.
  • LLSc bevordert een betere aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven.
  • LLSc stimuleert het lerend vermogen van de regio rondom het aantrekken en binden van ondernemers en kenniswerkers.

Eigenaar: Stichting LifetecZONe
Betrokken partijen: Biopartner Center Maastricht, Brainport International Community, Chemelot, DSM, Greenport Venlo, LIOF, Maastricht Health Campus, Provincie Limburg, Stedelijk Netwerk (gemeenten Heerlen, Sittard-Geleen en Maastricht), TCZL/TOA Limburg, Universiteit Maastricht en Hogeschool ZUYD
Tijdsplanning: Doorlopend
IJkpunt: Aantal relevante activiteiten
http://www.llsc.nl

^ naar boven