Ja, ik wil lid worden!
11|09|2012
Verbreding A2 goed voor werk, mobiliteit en leefbaarheid Sittard-Geleen

Minister Melanie Schultz van Haegen heeft vandaag haar handtekening gezet onder de plannen om in 2020 de A2 tussen Kerensheide en 't Vonderen te verbreden naar 2x3 rijstroken. De verbreding van de A2 is essentieel voor de werkgelegenheid, bereikbaarheid en leefbaarheid van Sittard-Geleen.

Logo Sittard-Geleen

“De verbreding van de A2 is nodig om het verkeer tussen Kerensheide en ‘t Vonderen ook in de toekomst goed door te laten stromen. Een goede ontsluiting naar de A2 is zeer belangrijk voor de industrie en de automotive en logistieke bedrijven die in de nabijheid van deze snelweg zijn gevestigd”, zegt wethouder Peter Geenen, die de regiogemeenten Sittard-Geleen, Stein, Beek, Echt-Susteren en Maasgouw vertegenwoordigde bij de ondertekening. Tussen Kerensheide en ’t Vonderen is de A2 de enige snelwegverbinding.  

Gedeputeerde Patrick van der Broeck noemt de A2 verbreding noodzakelijk voor de blijvende economische ontwikkeling van het Zuiden van Limburg: “In dit deel van onze provincie is de A2 de belangrijkste Noord-Zuidverbinding. Een goede bereikbaarheid is van groot belang voor economische ontwikkelingen, zoals de Chemelot campus of Brainport 2020. Blijvende bereikbaarheid via goede nationale en internationale verbindingen via de weg, het spoor en het water zijn onontbeerlijk. Daarnaast is het bijzonder prettig dat we in het huidige economische klimaat in goed overleg een afspraak hebben kunnen maken over deze verbreding. Zo kan de regionale ontwikkeling ook in de toekomst op peil blijven.”  

Geenen: ”Hier ontstaan uitstekende verbindingen met bijvoorbeeld Rotterdam, Antwerpen en het Ruhrgebied. Dat is goed voor de werkgelegenheid in Zuid-Limburg. En voor de bv Nederland, waaraan onze toptechnologie-regio een nadrukkelijke bijdrage levert.” Daarnaast heeft een structurele verbreding van de A2 positieve effecten op de doorstroming van verkeer op het omliggende provinciale wegennet. “En dat heeft weer een positief effect op het vestigingsklimaat in onze regio. Men hoeft niet in de file te staan om thuis komen”, aldus Geenen. 

De verbreding van de A2 kost 250 miljoen euro. Daarvan betaalt het rijk 215 miljoen en draagt de provincie 35 miljoen bij. De geplande realisatie begint in 2020.

Bron: Gemeente Sittard-Geleen

terug