Ja, ik wil lid worden!
21|01|2014
Miljoenensubsidie voor Limburgse kenniseconomie

De Nederlandse overheid investeert de komende zes jaar bijna 4,5 miljoen euro in het verbeteren van de Zuid-Limburgse valorisatie-infrastructuur.

Valorisatie staat voor het ‘vermarkten’ van kennis, oftewel het stimuleren van
economische bedrijvigheid en andere ‘producten’ van kennis en innovatie. De
Universiteit Maastricht is kartrekker van het ‘Valorisatieprogramma
Zuid-Limburg, Ondernemen met Kennis, 2013-2018’, waaraan de subsidie is
toegekend. Daarnaast bestaat het consortium uit het academisch ziekenhuis
Maastricht, Zuyd Hogeschool, Liof en Chemelot Campus BV. Samen gaan ze de
komende jaren zorgen voor een snellere, betere vertaling van kennis naar de
markt, waardoor de Limburgse kenniseconomie een vlucht kan nemen.

terug