Ja, ik wil lid worden!
27|03|2014
Limburg helpt MKB met fonds van € 55 miljoen

De Provincie Limburg wil ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (MKB), die werkzaam zijn in de topsectoren, financieel helpen met een fonds van in totaal bijna € 55 miljoen.

Een plan hiervoor wordt door het Limburgs Parlement besproken tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota in juni.

Hiermee geven Gedeputeerde Staten (GS) antwoord op het initiatiefvoorstel van CDA-statenlid Jeu Titulaer. Gedeputeerde Staten hebben zijn voorstel in samenhang gebracht met reeds in gang gezette initiatieven voor het MKB. ,,Ook het college van GS hecht groot belang aan een vitaal en stevig MKB,” zo stelt gedeputeerde Twan Beurskens van Economische Zaken en Grondbedrijf. De brief van GS bevat ook een eerste reactie op het concept-initiatiefvoorstel van statenlid Albert Leppers met betrekking tot een ‘Limburgbank’. 

Om het MKB-fonds te kunnen vullen wordt een deel van de belegde reserve van de Provincie te gelde gemaakt door Franse staatsobligaties te verkopen. Deze reserve is in 2009 gevormd door de verkoop van de aandelen in energieconcern Essent. 

Het fonds wordt grotendeels revolverend. Dat wil zeggen dat ondernemers eventuele leningen uit dit fonds, inclusief rente, moeten terugbetalen aan de Provincie. Met dat geld kunnen weer andere ondernemers worden geholpen. Doel is het geld uit te lenen aan startende, innovatieve en snelgroeiende ondernemingen. Juist deze bedrijven worden door banken vaak als te risicovol gezien waardoor zij moeite hebben geld los te krijgen van financiers.

De topsectoren die de Provincie graag wil steunen zijn: agro/food, logistiek, high tech systems& materials, chemie, life sciences & health, energie, vrije tijd economie en smart services. Industriebank Liof zou de uitvoering van het MKB-fonds ter hand kunnen nemen, zo stellen Gedeputeerde Staten voor. MKB’ers uit deze stuwende sectoren met vijf of meer werknemers komen voor financiering uit dit fonds in aanmerking. De door statenlid Titulaer voorgestelde provinciale MKB garantieregeling boven op de staatsgarantie wordt door Gedeputeerde Staten niet overgenomen. GS betwijfelen of het MKB hierdoor meer kredieten krijgen. ,,Bovendien willen we met een extra garantie banken niet belonen voor het eventueel niet adequaat uitoefenen van hun taak,” aldus Gedeputeerde Beurskens.

terug