Ja, ik wil lid worden!
07|03|2012
Leeuwenborgh maakt deel uit van BrandPartners

Sittard-Geleen is een zeer ondernemende gemeente. Dit wil ze dan ook uitdragen door zich meer en meer te profileren als gemeente met de meest ondernemende stad van Limburg. Om dit te bereiken is BrandPartners in het leven geroepen.
BrandPartners vormt een weerspiegeling van de samenleving en het bestuur van de vereniging wordt gevormd door vertegenwoordigers van Chemelot, Hogeschool Zuyd, MKB Westelijke Mijnstreek, Orbis, Rabobank Westelijke Mijnstreek, Sportstichting Sittard-Geleen en Leeuwenborgh Opleidingen.

Groot belang
Directeur Marktportaal Erik Boskamp is secretaris van BrandPartners en dus nauw betrokken bij dit initiatief. “Het feit dat de gemeente Sittard-Geleen een aantrekkelijke plek wil zijn om te wonen, werken, recreëren en ondernemen is voor ons natuurlijk ook van groot belang. Een sterke stad trekt bedrijven aan. Dit zorgt weer voor een vraag naar mensen op de arbeidsmarkt en die moeten natuurlijk geschoold worden. Daarnaast zorgt een toename van bedrijven in zowel kwalitatieve als kwantitatieve zin weer voor een verhoging van opleidingsvraagstukken. Kortom, wij mogen niet ontbreken in dit initiatief.” 

Synergie
“Het huis staat en nu gaan we op zoek naar de bewoners”, gaat Erik Boskamp verder. “Op dit moment zijn we bedrijven en instellingen aan het werven voor de vereniging. Als bedrijf of instelling moet je gewoon lid willen zijn van deze vereniging. De kruisbestuiving tussen de leden biedt vele voordelen. Bij onze activiteiten ligt de nadruk dan ook sterk op stakeholders- en relatiemanagement én op gezamenlijke communicatie. Als ik naar onszelf kijk, is een mooi voorbeeld Chemelot. Op het moment dat zij arbeidskrachten zoeken, kunnen wij voor een stuk scholing zorgen. Daarnaast kunnen we dit samen naar buiten toe communiceren. Dit soort ideeën ontstaat sneller omdat je beide lid bent van BrandPartners.”

Wie meer wil weten over BrandPartners of lid wil worden, kan terecht op de website www.brandpartnerssittardgeleen.nl

terug