Ja, ik wil lid worden!
06|06|2015
Kwart eeuw Barge Terminal in Sittard-Geleen: groei naar 175.000 teu in 2020

Ze zijn een belangrijke infrastructuur van transporterend Limburg: het jubilerende Barge Terminal in Sittard-Geleen (25 jaar). Via de terminal wordt wegvervoer over het water afgevoerd en andersom.

Het bedrijf groeit gestaag en hoopt in 2020 175.000 TEU (containerbewegingen) te kunnen boeken (nu 120.000).

In 2015 is het 25 jaar geleden dat in Sittard-Geleen de eerste schop de grond in ging om een nieuwe intermodale terminal te ontwikkelen, op dat moment de tweede in Nederland.

Prominente verladers als DSM, KNP (nu Sappi) en Rockwool zorgden destijds voor de toezeggingen en basislading op basis waarvan de Waalhaven Groep, Ewals en Coumans en Scheepers het aandurfden de terminal te gaan bouwen. De hinderwetvergunning werd daarbij naar goed gebruik alvast overhandigd door de Burgemeester om verdere vertragingen te voorkomen. In januari 1991 vertrok daardoor al de eerste lichter naar Rotterdam. De eerste jaren was het een groot gevecht om uit de kosten te komen en twee aandeelhouders stapten uiteindelijk op. Vanaf 1993 werd de Waalhaven Groep de grootste aandeelhouder met als andere aandeelhouder Industriebank Liof.

De vestiging van de intermodale terminal in Sittard-Geleen heeft er ook toe geleid dat het omliggende gebied ontwikkeld is als logistiek bedrijventerrein waar een scala aan bedrijven zich heeft gevestigd en zich ook nog zal gaan vestigen. Voor de werkgelegenheid in Limburg is de terminal dus van groot belang gebleken.

De terminal is vanaf de start ook uitgebreid, in 1995 met de railterminal en in verschillende fases tot de huidige ca. 500 meter kade en ca. 15 ha. opslagterrein. Ook aan de vaarwegen is veel veranderd. De sluizen worden vanaf heden 24/7 bediend, er is een insteekhaven gecreëerd en de bruggen zijn verhoogd, zodat er met vier lagen containers gevaren kan worden.

Dit alles was niet gelukt zonder de grote bijdragen en inzet van de Provincie Limburg, het Logistiek Knooppunt Zuid Limburg (nu ELCL), de gemeente Sittard-Geleen (nadat Born daar in opgegaan was) de Ministeries van EZ en I&M en de prominente voortrekkers Nico Simons en Fred Verstoep namens Waalhaven.

Het volume is gegroeid van 18.000 TEU in 1991 tot meer dan 120.000 TEU dit jaar. Het aandeel lege containers is daarbij gedaald van ca. 45% in 1991 tot ca. 20% in 2015. In de afgelopen 25 jaar zijn meer dan 250 miljoen wegkilometers bespaard door het gebruik van binnenvaart en spoor. Voor de komende jaren wordt een verdere groei verwacht tot ca. 175.000 TEU in 2020. Met de laatste uitbreidingen zal het geen probleem zijn deze aantallen te verwerken in Sittard-Geleen.

De vooruitzichten zijn dus positief, ondanks de congestie in de zeehavens neemt het intermodale vervoer toe. Uiteindelijk is het efficiënter, goedkoper en veel beter voor het milieu. Op het traject Sittard-Geleen - Rotterdam of Antwerpen wordt 80% bespaard op het verbruik van fossiele brandstoffen.

Wegtransport blijft noodzakelijk voor de korte afstand, maar voor langere afstanden is het geen verantwoorde optie meer. In Sittard-Geleen en ook in Rotterdam gaan we er tevens van uit dat we binnen afzienbare tijd over kunnen schakelen op elektrisch aangedreven trekkers voor het vervoer over korte afstanden.

terug