Ja, ik wil lid worden!
20|03|2012
Honours Programme Zuyd goes China!

Op woensdagavond 28 maart aanstaande vindt er in het Ondernemershuis, Mercator 3 in Sittard, de Informatieavond Honours Programme Zuyd goes China! plaats.
U bent van harte uitnodigd om deze avond bij te wonen.

De avond is georganiseerd door studenten van het Honours Programme om geïnteresseerden meer informatie te geven over de intensieve studiereis naar China. De avond is vrij toegankelijk voor ondernemers en geïnteresseerden die graag meer informatie willen verkrijgen over deze studiereis die zij begin mei gaan maken. Op deze avond komen onder andere onze activiteiten en het maatschappelijk project dat wij ondersteunen aan bod. Bovendien biedt deze avond ook een uitstekende mogelijkheid om te netwerken met ondernemers en gedreven studenten!

De informatieavond start om 18.00 uur en duurt tot ± 20.00 uur.
U bent van harte welkom om tussen 17.00 uur en 18.00 uur binnen te lopen en een broodje mee te eten!

Ter informatie is in de bijlage nog een uitgebreide uitnodiging voor deze avond toegevoegd.
Indien u deze avond wilt bijwonen, kunt u zich vóór 22 maart 2012 aanstaande aanmelden door een e-mail te sturen naar het e-mailadres: michelle_thijssen@planet.nl. Geeft u dan ook aan of u wel of geen broodje mee-eet?

Als u nog contacten heeft die geïnteresseerd zouden zijn in het bijwonen van deze avond, mag u deze ook gerust een uitnodiging sturen. U kunt er ook voor kiezen om deze contacten aan ons door te geven, zodat wij hen benaderen met een uitnodiging. Meer informatie is te vinden op de website www.honoursprogrammezuyd.nl

terug