Ja, ik wil lid worden!
22|01|2013
Historische binnenstad Sittard-Geleen vol cultuur en studenten

Sittard-Geleen streeft er niet naar de zoveelste mooie binnenstad met alleen maar winkels te worden. Sittard-Geleen wil uitblinken op twee punten: haar historische binnenstad en de verbinding met het onderwijs. En dus bouwt ze het nieuwe hbo-complex niet aan de rand van de stad, maar midden in het centrum van de stad, waar in het historische deel van het ‘oude’ stedelijk weefsel steeds zichtbaarder wordt.

Ligne Schootsvelden Sittard Ligne Sittard

De gemeente Sittard-Geleen werkt aan de vernieuwing en verbetering van het centrum van Sittard onder de naam ‘Zitterd Revisited’. Architect Jo Coenen ontwierp de totaalvisie voor dit stedelijke project, dat zich met name richt op het herstel van de Schootsvelden (openbare ruimte) rond de historische binnenstad en de herprogrammering van de aangrenzende gebieden tot stedelijke woonmilieus. Het sleutelproject in deze ontwikkeling is de Ligne (voorheen projectnaam De Dobbelsteen red.), een complex dat instellingen voor onderwijs en cultuur zal huisvesten, evenals commerciële bedrijven in de pint van de gebouwen, enkele woningen op de bovenste laag en een ondergrondse auto- en fietsgarage. Deze ontwikkeling vindt pal naast de historische kern van de stad plaats. 

MASTERPLAN VOOR OPENBARE RUIMTE
‘Zitterd Revisited’ pakt de functies, de verkeersstromen én de openbare ruimte in het centrumgebied aan. ‘Daarom heeft Sittard naast een masterplan voor de gebouwde omgeving, ook een masterplan voor de openbare ruimte’, vertelt Raoul Pinxt, ontwerper openbare ruimte bij de gemeente Sittard-Geleen. ‘Het terugbrengen van de historische structuren staat in dit masterplan voorop. Zo keert de open ruimte rondom de stadswallen weer terug. Deze ruimten zijn in de loop der jaren langzaam volgebouwd met onder meer woningen, parkeerplaatsen en volkstuinen. De auto’s kunnen nu terecht in een ondergrondse parkeergarage. Dat geeft ontwikkelingsmogelijkheden: je pakt de bereikbaarheid van de stad én de parkeerproblematiek aan. Ook de gracht rondom de omwalling van de stad wordt teruggebracht en de ondergrondse beek wordt weer ‘open’ en zichtbaar. Open ruimte wordt echt gezien als een meerwaarde voor de attractiviteit van onze stad.’

Ligne Sittard

EIGEN KOERS
Het masterplan voor de openbare ruimte werd in oktober 2010 vastgesteld. Het plan werd geschreven door OKRA landschapsarchitecten. Coenen zette zijn plannen al in 1999 op papier, het document is echter nog altijd de kapstok waaraan de ontwikkeling van de stad wordt getoetst, vertelt wethouder Ruud Guyt. ‘Al onze ingrepen in de binnenstad gaan uit van de herwaarderen van oude structuren. Een kwart van de binnenstad is in de jaren zeventig afgebroken, we maken ons er nu hard voor om dat wat over is weer zichtbaar te maken en voor de lange termijn te bewaren.’
Die lange termijn is van groot belang bij een ingrijpend traject als de vernieuwing van de binnenstad, benadrukt Guyt. ‘We zijn er trots op dat er, in een periode van weinig ontwikkeling en concurrentie tussen steden, in Sittard wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van de openbare ruimte en gebouwde omgeving. Wij varen onze eigen koers en proberen een eigen positie te vinden. Ik denk dat we daar goed in slagen. De kracht ligt in het feit dat Sittard ontwerpkwaliteit en kennis weet te organiseren. Onder meer door gerenommeerde ontwerpers als Jo en Geert Coenen, Jeanne Deckers, Rapp&Rapp, Theo Teeken, Bruno Albert en de landschapsarchitecten Lodewijk Baljon en OKRA aan ons weten te binden. Maar ook door kwaliteit en duurzaamheid steeds in het ambtelijk apparaat te benadrukken. Als stadsbestuur willen we de kwaliteit graag borgen en zien we in dat we nu iets moeten maken dat over twintig tot dertig jaar ook nog goed is.’

AANDACHT EN TROTS
Maar hoe beoordeelt de gemeente de opbrengst van de investeringen in de openbare ruimte? Guyt: ‘Of het slaagt, dat blijkt eigenlijk pas over een jaar of tien, vijftien. Toch merken we dat er binnen ons land veel aandacht ontstaat voor de aanpak in Sittard. Er komen collega’s uit andere gemeenten kijken hoe wij het aanpakken, ze willen proeven en zien wat hier gebeurt. Dat vind ik een mooi compliment. En het zorgt ook voor de nodige trots… Belangrijk, gezien de lange adem die een traject als dit nu eenmaal nodig heeft.’

Ligne Sittard Ligne Sittard

AAN DE SLAG
Op dit moment wordt hard gewerkt aan verbeteringen en vernieuwingen van de historische binnenstad. Zo is het water onlangs teruggebracht in de gracht en zijn de Schootsvelden vrij gemaakt, worden straten in de binnenstad heringericht en wordt er gewerkt aan het zichtbaar maken van de beken. De Ligne zal naar verwachting in 2016 worden opgeleverd en dan kan de openbare ruimte in dit gebied verder worden afgemaakt. De ingrepen in dit deel van het project zijn van groot belang voor de stad. Stadsbouwmeester Pascal Wauben: ‘Er is voor dit gebied een heel divers en uniek programma voorzien. Er komen straks 4.500 studenten naar Zuyd Hogeschool, er komt een bibliotheek, een filmhuis en museum Het Domein, er gaat gewoond en gewerkt worden. De beek en de Rijksweg komen er samen, het is echt een strategisch punt in de stad, vlak bij het station.’ Er gingen volgens de stadsbouwmeester jaren van praten met de vele betrokken partijen aan vooraf, maar op dit moment verkeert het ontwerp voor het gebied in de DO-fase. ‘Er staat Sittard-Geleen een prachtige ontwikkeling te wachten. Het heldere doel, de duidelijke keuzes, dat gaat nu haar vruchten afwerpen’, besluit Wauben.

Over de gemeente Sittard-Geleen
Sittard-Geleen ligt aan de voet van de Zuid-Limburgse heuvels en is met circa 95.000 inwoners een van de drie stedelijke gebieden van Zuid-Limburg. Chemiemultinationals als DSM, Sabic en OCI Nitrogen hebben in Sittard-Geleen hun (hoofd)kantoren; op de onlangs opgestarte Chemelot Campus bundelen diverse bedrijven, instituten en onderwijsinstellingen inmiddels hun kennis op het gebied van chemie als onderdeel van Brainport Zuidoost-Nederland. Dat zorgt voor een unieke kruisbestuiving van innovatie & historie, van hoger onderwijs & cultuur en van stedelijkheid & natuurschoon.

Bron: Jaarboek stedelijk interieur 2013  

terug