Ja, ik wil lid worden!
11|09|2012
Haven Holtum-Noord grootste inlandterminal van Nederland

Minister M. Schultz van Haegen heeft op maandag 10 september de nieuwe kade van de haven van Holtum-Noord geopend. Door de uitbreiding verdubbelt de capaciteit van de haven naar 300.000 TEU en heeft Holtum-Noord de grootste inlandterminal van Nederland.

Opening Minister Schult van Haegen

De minister sprak bij de opening over de logistiek potentie van de regio en gaf aan dat het niet voor niets is dat het ministerie heeft bijgedragen aan de realisatie van de nieuwe kade en het aansluitende opslagterrein. 

 

 

,,Deze uitbreiding is belangrijk voor de logistieke ontwikkeling van de regio. Door de goede faciliteiten op Holtum-Noord en de strategische ligging, vlakbij de A2, wordt er steeds vaker gebruik gemaakt van deze haven,” beaamt wethouder Pieter Meekels, die benadrukt dat de goederen die er verladen worden Nederlandse, Duitse of Belgische oorsprong of bestemming hebben. 

De nieuwe havenfaciliteit, met een kade van 150 meter en een opslagcapaciteit van vier hectare, is voor de komende tien jaar verhuurd aan Barge Terminal Born. ,,Met deze uitbreiding is de Barge Terminal Born klaar voor de groei van het aantal te vervoeren zeecontainers van en naar de zeehavens,” zegt directeur Jan Overdevest van de Waalhaven Group, het moederbedrijf van Barge Terminal Born. Hij verwacht dat met name de groei van de haven van Rotterdam door het in gebruik nemen van de 2e Maasvlakte  tot gevolg heeft dat het binnenvaarttransport naar het achterland de komende jaren flink zal toenemen. 

Aan de uitbreiding van de haven is bijna een jaar gewerkt. Ingenieursbureau Royal HaskoningDHV deed het voorbereidende werk en zorgde voor begeleiding tijdens de werkzaamheden. ‘ARCADIS Infrastructuur, milieu en gebouwen’ heeft het werk in design en construct (ontwerp, tekeningen, berekeningen en uitvoering) gerealiseerd. 

De uitbreiding is binnen de begroting van tien miljoen euro gebleven. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft daarvan 4,7 miljoen euro betaald. De provincie (2,1 miljoen) en de gemeente Sittard-Geleen (3,2 miljoen) betaalden de rest. 

Naast de nieuwe kade en de aanleg van een opslagterrein is de haven zelf uitgebaggerd tot een diepte van 3,95 meter. Hierdoor, en dankzij  de eerder al gerealiseerde verhoging van de bruggen over het Julianakanaal, is de haven van Holtum-Noord bereikbaar voor schepen met vier lagen containers. Ook kleine kustvaarders kunnen de haven, die ongeveer tweehonderd kilometer landinwaarts ligt, bereiken. 

Vier schepen, variërend in capaciteit van 150 tot 300 TEU, varen continu op en neer tussen Born en zeeterminals in Rotterdam en Antwerpen. Barge Terminal Born transporteert ruim tweeduizend TEU per week. Bijzonder is dat de douane-afhandeling in Holtum-Noord kan plaatsvinden, waardoor vertraging in de zeehavens voorkomen wordt.

Opening Holtum-Noord

Bron: Gemeente Sittard-Geleen

terug