Ja, ik wil lid worden!
15|08|2011
“Citymarketing, dat is toch toeristen naar je stad halen?”… Tja…

05 januari 2011

“Citymarketing, dat is toch toeristen naar je stad halen?”. Deze vraag wordt mij vaak gesteld wanneer ik vertel wat voor werk ik doe. Mijn werk als adviseur Citymarketing bij City Result en adviseur Leisure bij Leisure Result (beiden onderdeel van Resultants) roept bij mensen buiten de sector nogal wat vragen op. Veel mensen hebben wel een beeld bij ‘leisure’, maar het begrip ‘citymarketing’ vinden veel mensen nog moeilijk te plaatsen.

Citymarketing en toeristen aantrekken? Ja, dat kan. Maar het kan ook zijn: jonge MBO-ers behouden, of kennisintensieve bedrijven aantrekken. Dat is afhankelijk van de doelen en doelgroepen die de stad met citymarketing wil bereiken.

Van toeristische promotie naar citymarketing
Citymarketing begint vaak vanuit toeristische promotie van de stad, langzaamaan gaan steden dan ook hun bedrijventerreinen en woningaanbod promoten. Met deze ‘stadspromotie’ proberen steden meer bezoekers, bedrijven en bewoners naar de stad te trekken. Maar die bezoekers, bedrijven en bewoners hebben behoefte aan bepaalde voorzieningen. Wanneer steden ook toeristische routes gaan ontwikkelen, bedrijventerreinen voorzien van een glasvezelnetwerk en betaalbare starterswoningen bouwen, werkt de stad aan het ‘product’ van de stad. Dan ontwikkelt stadspromotie zich tot citymarketing. Marketing bestaat immers uit meer dan promotie. Ook productontwikkeling en een merkstrategie zijn onderdeel van citymarketing.

Uiteindelijk is citymarketing ‘slechts’ een middel om bepaalde doelstellingen en doelgroepen te bereiken. Citymarketing wordt meestal ingezet om specifieke doelgroepen naar de stad te trekken met als uiteindelijk hoofddoel de economie van de stad te bevorderen. Naast de bekende citymarketingdoelgroepen bezoekers, bedrijven en bewoners, richten steeds meer steden zich  op studenten of investeerders.  Ook is er een groeiende aandacht voor het behouden van doelgroepen. Een aloude marketingwijsheid is immers: bestaande klanten behouden kost minder moeite en geld, en levert meer op dan nieuwe klanten aantrekken.

Hoewel citymarketing dus verder gaat dan het aantrekken van toeristen, is deze doelgroep voor de vrijetijdssector wel één van de interessantste groepen. Naast verblijfs- en dagtoeristen zijn ook zakelijke bezoekers en stads- en regiobewoners die gebruik maken van de vrijetijdsvoorzieningen in de stad interessant.

Wat betekent citymarketing voor de vrijetijdssector?
Wanneer de citymarketing van een stad wordt ingezet om deze groepen aan te trekken of te behouden, betekent dat ook iets voor de vrijetijdsbedrijven en –instellingen in die stad. Vanuit citymarketing wordt het product van de stad gepromoot, dus ook het aanbod aan theaters, winkels, campings en andere vrijetijdsvoorzieningen. Daar hebben bedrijven en instellingen in de sector dus baat bij. Maar het product wordt ook (door)ontwikkeld. Dit biedt kansen voor bestaande en nieuwe ondernemers.
Andersom heeft de vrijetijdssector ook invloed op citymarketing. De kwaliteit van het vrijetijdsaanbod bepaalt mede het product van de stad, en de marketing van bedrijven en instellingen uit de vrijetijdssector dragen bij aan het imago van de stad.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de invloeden die citymarketing en de vrijetijdssector op elkaar hebben. Wat heb je als vrijetijdsbedrijf of –instelling nou écht aan citymarketing? Moet je er van schrikken als je gevraagd wordt bij te dragen aan citymarketing? En hoe kun je bijdragen zonder dat het jouw bedrijf of instelling veel kost?
Daar ga ik de komende weken in een aantal artikelen op Pretwerk antwoord op geven. Dus hou de website in de gaten!

Wil je meer weten over citymarketing of de vrijetijdseconomie, kijk dan eens op onze nieuwe website: www.resultants.nl of stuur een e-mail naar carlijn.leenders@resultants.nl.

Carlijn Leenders

terug