Ja, ik wil lid worden!
12|05|2016
Chemelot groeit naar meest concurrerende en duurzame site van West-Europa

Chemelot, de chemie- en materialen community in Sittard-Geleen, werkt als een groeimotor voor economie en werkgelegenheid en behoort in 2025 tot de wereldtop op het gebied van chemie en nieuwe materialen.

Krachtig concurreren en de transitie naar meer duurzame processen en producten zijn daarin essentieel. Daarmee bouwt Chemelot voort op de voor Europa unieke locatie waar R&D en productie al bijna honderd jaar zeer succesvol met elkaar verbonden zijn.

Dat is de kern van de strategische visie Chemelot 2025 , die vandaag door de gezamenlijke bedrijven op Chemelot is gepresenteerd aan het Ministerie van Economische Zaken, de Provincie Limburg en de gemeente Sittard-Geleen.

De chemische industrie in Europa staat flink onder druk door wereldwijde concurrentie. Om de werkgelegenheid op Chemelot op lange termijn te behouden en verder uit te bouwen moeten de fabrieken blijven behoren tot de Europese top. Daarvoor moet de kostenpositie worden verbeterd en moeten tegelijkertijd deprocessen en producten verder worden verduurzaamd. De visie Chemelot 2025 bevat de pijlers om deze ambities te realiseren.

Over tien jaar zijn er naar verwachting meer dan tienduizend arbeidsplaatsen op Chemelot, zowel op het Industrial Park als bij de Brightlands Chemelot Campus. Om die groei te kunnen verwerken, krijgt de campus ruimte voor uitbreiding. Chemelot wordt straks geleid door één organisatie die verantwoordelijk is voor beleid en communicatie van Chemelot als geheel. Ook wordt deze organisatie verantwoordelijk voor de acquisitie van nieuwe productiebedrijven die zich vestigen op Chemelot en profiteren van de integratie van grondstoffen, energievoorziening en onderzoeksmogelijkheden op één terrein. Op de Brightlands Chemelot Campus worden de innovatie- onderzoeksinspanningen op het gebied van duurzame materialen en processen verder opgevoerd.

Chemelot wil met name haar unieke kwaliteit - de combinatie van onderzoek en ontwikkeling (R&D) op de campus met industriële productie op het industriepark - verder uitbouwen. Op de site is voor nieuwe chemische bedrijven nog voldoende ruimte. De campus groeit nu harder dan verwacht en zal zodanig doorgroeien dat in 2023 op het huidige Chemelot terrein geen ruimte meer is. Verdere uitbreiding van de campus in noordelijke richting lijkt dan de meest logische mogelijkheid.

Chemelot is, onder meer door de koepelvergunning, een zeer aantrekkelijk bedrijventerrein voor nieuwkomers. Belangrijk is dat de groei van Chemelot maatschappelijk verantwoord zal gebeuren. Een voorbeeld is de geplande aanleg van Het Groene Net waardoor de omgeving straks profiteert van de restwarmte die op Chemelot vrijkomt. Hier wordt nog onderzoek naar gedaan. De duurzaamheidstransitie van Chemelot is essentieel, wil het complex zich ook over tien jaar kunnen meten met de concurrenten in de wereld. Chemie betekent verbinden en dat is precies wat Chemelot nastreeft; een verdere verankering en verbinding met haar directe omgeving, met Zuid-Limburg, met de rest van Nederland en Europa.

Chemelot is een economische motor van Limburg en Nederland. Het bestaat uit het zogeheten Chemelot Industrial Park met bijna honderdvijftig instellingen en bedrijven waaronder multinationals als Arlanxeo, AnQore, DSM, Fibrant, OCI Nitrogen en Sabic. Daarnaast behoort Brightlands Chemelot Campus tot de locatie, sterk verbonden met de Brightlands campussen in Maastricht, Heerlen en Venlo. Als de plannen worden verwezenlijkt groeit de directe werkgelegenheid op Chemelot naar meer dan 10.000 mensen in 2025. Op dit moment werken ruim 6000 mensen op het Industrial Park en nog eens 1700 op de campus en herbergt Chemelot 600 studenten.

De visie Chemelot 2025 benadrukt ook het belang van een verbeterde infrastructuur rondom Chemelot. Het terrein ligt pal aan het Europees wegennet A2/E35 (Amsterdam-Rome) en beschikt over een eigen haven en railterminal. Daarnaast is Chemelot aangesloten op pijpleidingen voor grondstoffen als nafta en ethyleen met de havens van Antwerpen, Rotterdam en het Rijn-Roergebied. Om de groei mogelijk te maken is de bereikbaarheid van het terrein van groot belang. Onder meer door een zuidelijke spooraansluiting en een betere ontsluiting van Chemelot naar de A2. Een verdere scheiding van goederen- en personenvervoer maakt het terrein niet alleen veiliger maar ook beter bereikbaar.

Chemelot krijgt één aanspreekpunt – één organisatie die de verbinding van Chemelot met de omgeving is. Deze organisatie zal het overleg en de samenwerking tussen de verschillende bedrijven en instellingen stroomlijnen, actief communiceren met belanghebbenden, de acquisitie voor het Chemelot Industrie Park verzorgen en de trekker zijn van de duurzaamheidstransitie.

Bert Kip, CEO Brightlands Chemelot Campus, zegt: “Ik ben trots dat in relatief korte tijd de partijen op Industrial Park en Brightlands Chemelot Campus naar elkaar toe zijn gegroeid. We hebben elkaar namelijk hard nodig. Door samen te werken kan de campus doorgroeien naar een volgende fase, waarbij duurzaamheid, werkgelegenheid en samenhang met onze omgeving voorop staan. Dit is goed voor partijen binnen Brightlands én voor onze partners op het Industrial Park. Bovendien kan de campus zo zijn ambitie waarmaken: dé groeimotor van de regio te worden, niet alleen met onderzoek en ontwikkeling, maar ook met kennisintensieve maakindustrie.”

terug