Ja, ik wil lid worden!
11|02|2014
80 miljoen voor InSciTe, instituut Biomaterialen op Chemelot Campus Sittard-Geleen

UM en Maastricht UMC+, TU/e, DSM, Chemelot Campus en Provincie Limburg investeren €80 miljoen in innovatie instituut.

Vanaf vandaag heeft Nederland een internationaal onderzoeks- en kennisinstituut
voor biobased en biomedische materialen, Chemelot InSciTe (Institute for Science
and Technology). In Chemelot InSciTe trekken topwetenschappers, het
bedrijfsleven en de overheid samen op als internationaal kennisknooppunt om
innovatieve nieuwe chemische bouwstenen van biomassa te maken en nieuwe
biomedische materialen te ontwikkelen, te testen en klaar te maken voor
marktintroductie. Gezamenlijk investeren partijen €80 miljoen in het instituut.
Daarmee stimuleren ze tegelijkertijd werkgelegenheid en verdere ontwikkeling van
kennis en bedrijvigheid in de regio Limburg en
daarbuiten.

Topwetenschappers van de Universiteit Maastricht, Maastricht
UMC+, Technische Universiteit Eindhoven en experts van DSM en de Chemelot Campus
bundelen hun kracht, kennis en expertise en dragen zo bij aan het verantwoord
gebruik van duurzame grondstoffen en het betaalbaar vitaal ouder worden. Om
voorop te lopen in de ontwikkelingen op beide gebieden zijn partnerships tussen
kennisinstituten en bedrijfsleven in Nederland en wereldwijd cruciaal. Voor de
biobased markt gaat Chemelot InSciTe hoogwaardige bio chemische bouwstenen
ontwikkelen die bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden in bijvoorbeeld harsen voor
auto’s, op zonnecellen, in gebouwen en elektronische apparatuur. Voor
biomedische toepassingen gaat het instituut onder andere werken aan materialen
voor nieuwe bloedvaten, materialen waarmee kraakbeen zichzelf herstelt en
aangroeit in het lichaam en slimme medicijncontainertjes voor in het oog om
ooginfecties te voorkomen en te behandelen.

Partnerships

De positie van de Chemelot Campus in Sittard-Geleen als Europese springplank
naar de rest van de wereld trekt innovatieve bedrijven en visionaire
investeerders aan en fungeert als knooppunt van ondernemers en bedrijven die
elkaars groei versterken. Ook vergroot het de werkgelegenheid in de regio
Limburg. De drie Founding Fathers UM samen met het Maastricht UMC+, TU/e en DSM
investeren initieel elk €10 miljoen voor de komende 6 jaar. De Provincie Limburg
investeert via Chemelot Campus €30 miljoen in R&D-activiteiten en €20
miljoen euro in infrastructuur voor onderzoek en faciliteiten voor opschaling
van productie. De dagelijkse leiding van het instituut is in handen van algemeen
directeur Emiel Staring.

Atzo Nicolaï, president DSM Nederland: “Chemelot
InScite is een voorbeeld van het verdienmodel van de toekomst. Door de gouden
driehoek van kennisinstellingen, overheid en bedrijfsleven slim in te zetten
kunnen we in Nederland de internationale toppositie in innovatie verder
uitbouwen, de bakens steeds weer verzetten, werkgelegenheid en kansen creëren en
bouwen aan het verduurzamen van de economie voor zowel People, Planet als
Profit.”

prof. dr. ir. Hans van Duijn, rector magnificus TU/e: "Chemelot
InSciTe is voor de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) een belangrijk
platform voor het opzetten en uitbouwen van onderzoeksactiviteiten in
innovatiegebieden die voor de TU/e van grote betekenis zijn. De samenwerking met
industriële en academische partners als DSM en UM/MUMC+, de beschikbaarheid van
de biobased proeffabriek en de aanwezigheid van biomedische
onderzoeksfaciliteiten op de Chemelot Campus bieden uitgelezen kansen om
wereldwijd onze koploperpositie verder uit te PERSBERICHT 2 bouwen. Daarnaast is
Chemelot InSciTe bij uitstek geschikt om economische meerwaarde te creëren uit
onderzoeksresultaten.”

Guy Peeters, CEO Maastricht UMC+: “Chemelot
InSciTe stelt het Maastricht UMC+ in staat om zijn positie op het gebied van
biomedische materialen en regeneratieve geneeskunde te versterken. Dit is van
wezenlijk belang voor onze instelling, omdat in deze domeinen de komende jaren
doorbraken worden verwacht. Het ontwikkelen van nieuwe materialen vereist een
combinatie van technische kennis en kunde, materiaalwetenschappen en een
integrale benadering van ziekte en gezondheid. Uiteraard kan het Maastricht UMC+
dit niet alleen. Daarom zijn wij zo verheugd over de samenwerking met de TU/e en
DSM binnen Chemelot InSciTe. Dankzij deze samenwerking kan het Maastricht UMC+
zich nog steviger verankeren in de regio Zuidoost Nederland.”

Prof. Dr.
Martin Paul, voorzitter college van bestuur Universiteit Maastricht: “We zijn
blij met het besluit van Provinciale Staten. Daarmee is een belangrijke stap
voorwaarts gezet. InSciTe is een prachtig initiatief, waar we veel vertrouwen in
hebben. We gaan nu een aantal organisatorische, financiële en juridische zaken
verder bespreken en uitwerken met onze Universiteitsraad en Raad van Toezicht.
Binnen InSciTe brengen de partners kennis en ervaring bij elkaar op het gebied
van biomedical en biobased materials. Dit is voor de Universiteit Maastricht van
grote waarde voor de verdere ontwikkeling van de strategische doelstelling
gericht op de opbouw van de sciences. Juist de samenwerking met de TU/e en DSM,
evenals het beschikbaar komen van de onderzoeks- en experimentele mogelijkheden
op de Chemelot Campus zijn daarbij van grote toegevoegde waarde. De samenwerking
met DSM en de TU/e en het integreren van de onderzoeks- en
demonstratiefaciliteiten op Chemelot in het onderwijsaanbod creëert een hotspot
voor het opleiden van een nieuwe generatie talentvolle wetenschappers en
ondernemers."

Bert Kip, CEO Chemelot Campus: “Chemelot InSciTe is een
cruciaal element in de ontwikkeling van Chemelot Campus tot dé plaats in Europa
voor kenniswerkers in de domeinen biomaterialen en biomedische materialen. Dat
zijn , twee belangrijke focusgebieden voor de ontwikkeling van de campus. Die
ontwikkeling is onder andere gestoeld op de aanwezigheid van kennisdragers,
bijvoorbeeld in de vorm van kennisinstellingen. Chemelot InSciTe is een nieuwe
kennisinstelling die deze doelstelling kan realiseren. Chemelot Campus wil
versneld groeien naar 2900 arbeidsplaatsen en 1.000 studenten in 2023 (nu 1350
en 250). Tegelijkertijd moeten dan honderd bedrijven aangetrokken of opgericht
actief zijn op de campus. Chemelot InSciTe is een belangrijke troef in de
aantrekkingskracht van de campus die het mogelijk maakt om die groei
daadwerkelijk te realiseren.”

Twan Beurskens, gedeputeerde Economie en
Grondbedrijf Provincie Limburg: "Ik ben zeer verheugd met en trots op de
oprichting van Chemelot InSciTe. Dit wetenschappelijk centrum met vele
kenniswerkers, fysiek werkzaam in de regio, zal een baanbrekende rol spelen op
het gebied van de ontwikkeling van biomedische en biobased materialen. Daarmee
ligt het in het hart van ons beleid om de regionale economie te versterken via
de KennisAs. Als regio spelen we hiermee een cruciale rol binnen meerdere
topsectoren, de EU Horizon 2020-programma's en er zijn vele raakvlakken met onze
partners vlak over de grens. Kortom, het begin van een mooie nieuwe
ontwikkeling, waarbij we als provincie ook nog zicht hebben op rendement via het
op de markt brengen van de producten van dit instituut."

terug