Ja, ik wil lid worden!
22|05|2013
12 miljoen voor aanpak winkelcentra Sittard-Geleen

De gemeente Sittard-Geleen gaat bijna 12 miljoen euro investeren in de centra van Sittard en Geleen. Hiermee kan worden gewerkt aan het aantrekkelijker maken van de centra van beide plaatsen waardoor er meer bezoekers komen. Voorwaarde is wel dat andere partijen in de stad ook gaan investeren in de centra.

De doelstelling is te zorgen voor meer kopende bezoekers, die meer uitgen, langer blijven en vaker terugkomen. De investering van 12 miljoen euro is bedoeld om op korte en middellange termijn de centra van Sittard-Geleen te versterken. Binnen enkele jaren is het project Ligne afgerond en is het aantal werknemers op de Chemelot Campus gegroeid. De verwachting is dat dit kansen biedt voor de centra.

 

winkelen sittard-geleen

 

De afgelopen jaren heeft de gemeente Sittard-Geleen al voor tientallen miljoenen in de centra van Sittard en Geleen geïnvesteerd. Het ging daarbij van de oprichting van Centrummanagement, citypromotie, leegstandsbestrijding, de horecanota tot een kwaliteitsimpuls voor de weekmarkten en van bijvoorbeeld het opknappen van de openbare ruimte, het verbeteren van de bereikbaarheid en de parkeerfaciliteiten tot de organisatie en ondersteuning van evenementen.

 

Een belangrijk onderdeel van de centrumaanpak is het compacter maken van de centra van Sittard en Geleen. In Geleen kiest B&W voor compactie tot een kernwinkelgebied bestaande uit de Raadhuisstraat, de Salmstraat, de Markt, de Gravenhof, de Passage en Marktpad. Dit is in lijn met een eerder voorstel hieromtrent van Geleen Promotion en komt ook overeen met de straten waar volgens de recente tellingen van bureau Locatus de meeste bezoekers vertoeven.


In Sittard zal het kernwinkelgebied bestaan uit de Limbrichterstraat, Brandstraat, Voorstad, Walstraat, Paradijsstraat, Gruizenstraat, Molenbeekstraat, Nieuwstraat en Ligne. Bureau DTNP heeft dit gebied benoemd in zijn onderzoek naar de routing en branchering.

 

De straten die in Sittard en Geleen naar deze kernwinkelgebieden leiden, worden ondernemersstraten waar verschillende activiteiten mogelijk zijn. Denk hierbij aan startende ondernemers, creatieve industrie, kantoorfuncties en dergelijke. In het kernwinkelgebied ligt de focus op acquisitie en de aanpak van leegstaande winkelpanden. In de rest van het centrum zal functieverruiming en transformatie van leegstaande winkelpanden de nadruk krijgen.

 

Ligne

 

Naast de al genoemde compactie wordt de komende tijd geïnvesteerd in wonen boven winkels, winkelacquisitie en verhuis- en inrichtingsbijdragen voor ondernemers.

Ook op het gebied van de kwaliteit van de openbare ruimte wordt geld beschikbaar gesteld. Denk bijvoorbeeld aan een gevelfonds voor winkelpanden, het verbeteren van de omgeving van het Galfettigebouw in Geleen, Den Tempel en het V&D-gebouw in Sittard en de realisering van gratis wifi in de centra.

De gemeente wil ook meehelpen aan de invoering van een City Card, waarmee bijvoorbeeld achteraf betaald parkeren kan worden gerealiseerd. Daarnaast kunnen evenementen die meer bezoekers naar de centra trekken ook op steun rekenen en kan in september en oktober als proef goedkoper worden geparkeerd.

 

Om de aantrekkelijkheid van de centra te verhogen komt er geld voor meer bloembakken en bloemzuilen in de beide winkelcentra en er wordt – samen met de ondernemers – een promotiecampagne uitgewerkt. 

Ook belangrijk is dat het toezicht en de handhaving uitgebreid wordt. Er komen voor elk centrum twee extra stadswachten.

terug