Ja, ik wil lid worden!

De vereniging
Sittard-Geleen verdient het om onder de aandacht te worden gebracht als de meest ondernemende stad van Limburg op economisch, sociaal, cultureel en sportgebied. Om dit te onderstrepen en uit te dragen hebben wij de handen ineen geslagen.
Op 1 december 2010 is de Vereniging BrandPartners Sittard-Geleen opgericht.

Door citymarketing en in samenwerking met alle mogelijke betrokkenen binnen en buiten de stad willen wij de aandacht op Sittard-Geleen vestigen als een aantrekkelijke stad om te ondernemen, wonen, werken en leven. Binnen ons netwerk versterken en verbinden onze leden elkaar.

"Met onze leden kunnen wij marketingactiviteiten en netwerkbijeenkomsten organiseren die Sittard-Geleen als merk versterken en helpen bij het realiseren van onze toekomstvisie 2020!

Als voorzitter verwacht ik dat deze vereniging als motor tot samenwerking zal fungeren zodat Sittard-Geleen zich in haar volle breedte kan etaleren."

BrandPartners Sittard-Geleen